ANUNT IMPORTANT!

Afla informatii despre plata biletelor castigatoare in urmatoarea perioada!
Inchide
baum.bet
BaumBet Jackpot
20406.35
10640.01

BILET VIRTUAL

Pentru a realiza biletul virtual selecteaza cotele aferente optiunilor de pariere dorite.

STATISTICI

Regulament

REGULAMENT DE FUNCTIONARE
A JOCULUI PENTRU PARIURI
IN COTA FIXA!

Aml


        MASURI STANDARD DE CUNOASTERE A CLIENTELEI

       In cazul in care sunteti abordat de catre unii dintre operatorii BAUM GAMES pentru a va solicita mai multe detalii despre identitate sau despre prezentarea cartii de identitate sau ale altor documente, va asiguram ca nu este motiv de ingrijorare, intrucat acest proces este unul obligatoriu ce a fost implementat de catre autoritatile din Romania in data de 18.07.2019 (data publicare monitorul oficial) prin legea 129/2019 si sunt impuse si se adreseaza tuturor operatorilor de jocuri de noroc ce activeaza in Romania.
       Legea AML transpune in Romania prevederile Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.
In conformitate cu legile mentionate mai sus, Baum Games are obligatia de a aplica "Masurile standard de cunoastere a clientelei".
       Aceste masuri standard de cunoastere a clientelei pot fi aplicate in orice moment de catre Baum Games, insa de cele mai multe ori va veti intalni cu aceste verificari in urmatoarele cazuri:

 1. Cand exista tranzactii efectuate printr-o singura operatiune in valoare de cel putin echivalentul in lei a 2000 EURO.
 2. Cand exista tranzactii valoare de cel putin echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se efectueaza printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele;

       In cazul in care vor exista tranzactii a caror limita va fi egala sau mai mare cu cele mentionate mai sus, este necesar sa prezentati si sa transmiteti cartea de identitate conform instructiunilor furnizate de catre operatorii Baum Games. La momentul tranzactiei va fi necesar sa completati o declaratie de acord cu privire la prelucrarea datelor cat si faptul ca sunteti beneficiarul real al fondurilor tranzactionate. Pentru legislatia impotriva spalarii banilor, Clientul declara si garanteaza urmatoarele:
      a. Numele si informatiile furnizate in declaratie sunt corecte si reale.
      b. Este singurul detinator beneficiar al tuturor tranzactiilor efectuate.

      Baum Games a depus toate eforturile si s-a asigurat ca acest proces de verificare este unul rapid iar situatia in care exista un inconvenient in tot acest proces, va rugam sa luati legatura cu unul dintre reprezentatii nostri pentru a fi solutionat cate mai rapid posibil. Toate aceste noi conditii sunt in conformitate cu legea 129/2019 si sunt obligatorii.

PERSOANELE EXPUSE PUBLIC

Cine sunt acestea?
In conformitate cu legea 129/2019, persoanele expuse public sunt urmatoarele:

 1. Art. 3 - În sensul prezentei legi, persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante.
 2.      În sensul prezentei legi, prin funcţii publice importante se înţeleg:

    a. şefi de stat, şefi de guvern, miniştri şi miniştri adjuncţi sau secretari de stat;

    b.  membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;

    c. membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;

    d.membri ai curţilor supreme, ai curţilor constituţionale sau ai altor instanţe judecătoreşti de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;

    e.  membri ai organelor de conducere din cadrul curţilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;

    f. ambasadori, însărcinaţi cu afaceri şi ofiţeri superiori în forţele armate;

    g.  membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale;

    h. directori, directori adjuncţi şi membri ai consiliului de administraţie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizaţii internaţionale.

 3.      Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) nu include persoane care ocupă funcţii intermediare sau inferioare.

 4.      Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul prezentei legi:

    a. soţul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi;

    b. copiii şi soţii ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi;

    c. părinţii.

 5.       Persoanele cunoscute ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor expuse public sunt:

    a. persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau ca având orice altă relaţie de afaceri strânsă cu o astfel de persoană;

    b. persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înfiinţate în beneficiul de facto al uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2).

 6.       Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoaştere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcţie publică importantă în sensul alin. (2), entităţile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public.